Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2015-03-19] ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

       SCHRONISKA I HOTELE PTTK „KARPATY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 9 (adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 9), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieściu pod nr KRS 0000135063, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.525.000,00 złotych, nr NIP: 7340011495, zwana dalej „Spółką”, zaprasza do negocjacji mających za przedmiot zawarcie umowy sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 35 stanowiącej działki ewidencyjne nr  363 i 672 o łącznej pow. 0,2740 ha, objętej prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Zakopanem księgami wieczystymi nr: NS1Z/00027892/2 i  NS1Z/00034376/1.

Nieruchomość obciążona jest:

a)      hipoteką bankową; przed ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży hipoteka ta zostanie wykreślona;

b)      umową dzierżawy obowiązującą do dnia 30 września 2015 roku.

Nieruchomość oglądać można w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 10.00-11.00, a w innych terminach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (+48 18 4438610).

Dalsze informacje dot. w szczególności przedmiotu ewentualnej sprzedaży zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.schroniska-pttk.com.pl . Informacje takie udzielone mogą być także telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9.00-14.00. Numer telefonu Spółki: +48 18 4438610.

Pisemne propozycje co do postanowień umowy sprzedaży (w szczególności cena, warunki płatności itd.) prosimy składać  w zaklejonych kopertach do dnia 14 kwietnia 2015 roku godz. 1400, na adres: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” Spółka z o.o. w Nowym Sączu, Rynek 9.

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia równoległych negocjacji ze wszystkimi lub tylko z wybranymi zainteresowanymi podmiotami.

 

 

Nowy Sącz, 16 marca 2015 r.

 warunki negocjacji.PDF

Zakopane opis nieruchomosci.PDF

Zakopane lokalizacja_.jpg

Zakopane sytuacja.jpg

 ZAKOPANE.JPG


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl