Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna KONKURS OFERT NA PROWADZENIE HOTELU  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2021-06-24] KONKURS OFERT NA PROWADZENIE HOTELU

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” Spółka z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  Kraków Śródmieście Wydział KRS pod numerem 0000135063,

o kapitale zakładowym 3 860 500,00 zł.

zaprasza do udziału w Konkursie ofert w celu wyłonienia dzierżawcy

 

nieruchomości zabudowanej położonej w Oświęcimiu przy ul. Zajazdowej 2 w skład której wchodzą: działki nr 2437, 1526/69, 1526/67, o łącznej powierzchni 1,8081 ha. Działka nr 2437 zabudowana jest  murowanym trzykondygnacyjnym budynkiem Hotelu* PTTK „Kamieniec”, na działce nr 1526/69 zlokalizowany jest budynek gospodarczy. Hotel wymaga remontu i wymiany wyposażenia.

 

Objęcie nieruchomości w dzierżawę możliwe bezzwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu lub w innym zaproponowanym w ofercie terminie. Oczekujemy uruchomienia działalności gospodarczej i świadczenia usług najpóźniej w sezonie turystycznym jesień/zima 2021 r.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „KAMIENIEC– OŚWIĘCIM” przesyłać należy drogą pocztową na adres Spółki w terminie do dnia 20 lipca 2021 roku  (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:

·         informacji o planowanej działalności, w oparciu o wydzierżawioną nieruchomość. Preferowane usługi turystyczne, hotel, camping itp.

·         oferty dotyczącej: wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego netto, proponowanego sposobu zapłaty czynszu, okresu trwania umowy. W przypadku oczekiwanej od Oferenta deklaracji zaangażowania większych środków finansowych na remont i doposażenie obiektu, możliwa długoletnia umowa dzierżawy.

·         oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Spółkę PTTK „Karpaty”  dla celów postępowania konkursowego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu Konkursu oraz warunków dzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki „Karpaty” w Nowym Sączu ul. Rynek 9, tel. 18-443-89-19, e-mail: karpaty@schroniska-pttk.com.pl oraz w Bielsku Białej, nr tel. 601 158 515, e-mail: bielskobiala@schroniska-pttk.com.pl.Oglądanie nieruchomości możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu (601 158 515).

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi  oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia Konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyn. O wynikach Konkursu jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2021 roku.

Zarząd Spółki "Karpaty"

Nowy Sącz, dnia 24 czerwca 2021 roku


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl