Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna ZAKOPANE-GUBAŁÓWKA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2010-07-25] ZAKOPANE-GUBAŁÓWKA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK

34 –500 Zakopane, ul. Krupówki 12

 

zaprasza do składania  ofert na kupno nieruchomości wieczystego użytkowania działki obręb 13 nr ew. 23/3 o powierzchni  2.094 m 2 objętej KW nr 12872 w Księgach  Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem,  położonej Zakopane – Gubałówka z przeznaczeniem wg planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę komercyjno – usługową.

Wartość działki wg operatu szacunkowego wynosi 1.900 000 zł

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w biurze Zarządu Oddziału PTTK, 34 – 500 Zakopane, ul. Krupówki 12 do dnia 17.08. 2010 r

Pod nr telefonu 18 20 630 12 w godz 9 – 12, a także w siedzibie Oddziału PTTK można uzyskać informacje odnośnie przedmiotowej działki.

Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 20 tys złotych na konto: Bank PEKAO  S.A. 46 1240 5165 1111 0000 5226 1756 do dnia 17.08.2010 roku. Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane wadium ( bez odsetek)  zostanie zwrócone w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia wybranej oferty.

O wyborze oferty lub odrzuceniu oferty, składający zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od daty 17.08.2010 roku.

Oferta winna zawierać:

-         oznaczenie podmiotu składającego ofertę

-         oferowaną cenę netto ( do kwoty tej zostanie doliczony podatek WAT)

-         sposób uregulowania należności

-         poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży  w tym opłat notarialnych, sądowych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przeniesienie własności nastąpi po wpłynięciu środków na konto zbywcy u wskazanego przez zbywcę Notariusza.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

 


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl