Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2022-07-01] ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostosowanie schroniska PTTK na Turbaczu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I.         Na podstawie pkt. 8 Rozdziału IX – INFORMACJE KOŃCOWE Zapytania ofertowego znak: 2022/0188/12120/SubA/DIS/SBB/21 zamawiający Schroniska i Hotele P.T.T.K . „KARPATY” Sp. z o.o. w Nowym Sączu, zwany dalej „Zamawiającym”, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej na przedmiotowe zamówienie.

1.      Informacja o ofercie najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

Aleksander Długopolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Schronisko Górskie PTTK na Turbaczu, FHUW Aleksander Długopolski

Adres: Witów 208D, 34-512 Witów

2.      Cena wybranej oferty z VAT: 442 800,00 zł brutto

3.      Uzasadnienie wyboru. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena - 100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego.

II.       W oparciu o pkt. 9 Rozdziału IX – INFORMACJE KOŃCOWE Zapytania ofertowego  Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego.

III.      Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.

 Turbacz wynik postępowania.jpg

 


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl