Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna OŚWIĘCIM PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2018-12-10] OŚWIĘCIM PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  sprzeda stanowiącą jego własność niezabudowaną działkę o nr ewid. 1526/67 o pow. 1,0998 ha położoną w Oświęcimiu przy ul. Zajazdowej 2 .

Oferty kupna należy przesyłać na adres :

Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Rynek 9, w terminie do dnia: 11 stycznia 2019 roku godz. 1400, z dopiskiem na kopercie           ” Przetarg PTTK Oświęcim”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z oferowaną ceną zakupu oraz wpłacenie, przed datą przetargu, wadium w wysokości 5 000,00 zł na konto wskazane w szczegółowych warunkach przetargowych umieszczonych na stronie internetowej: www:schroniska-pttk.com.pl

Dodatkowych informacji udziela Zarząd Spółki SiH PTTK „Karpaty” z siedzibą w Nowym Sączu pod numerem telefonu:18 443 89 19.

 

 

 

O wynikach przetargu jego uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie.

 

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu znajdują się na stronie internetowej: www.schroniska-pttk.com.pl

szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu Oświęcim PTTK.pdf

 


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl