Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OŚWIĘCIMIU  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2018-12-03] SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OŚWIĘCIMIU

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze sprzeda stanowiącą jego własność

niezabudowaną działkę o nr ewid. 1526/67, pow. 1,0998 ha położoną w Oświęcimiu przy ul. Zajazdowej 2, w obrębie ewidencyjnym 0001 Oświęcim, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer KR1E/00000338/2. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: 3B1U z przeznaczeniem dopuszczalnym m.in. na obiekty i urządzenia usług publicznych, budynki mieszkalne lub mieszkania, stanowiące część obiektu usługowego lub uzupełnienie funkcji usługowej realizowanej na terenie, obiekty i urządzenia produkcyjne o oddziaływaniu nieuciążliwym na otoczenie, i in.

Oferty z ceną zakupu z oznaczeniem na kopercie „sprzedaż Oświęcim” prosimy kierować na adres Spółki: Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty Spółka z o.o. Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz lub złożyć w siedzibie Spółki osobiście.

Bliższe informacje dot. nieruchomości: w siedzibie Spółki, telefonicznie pod nr tel./fax. 018 443-86-10 lub drogą elektroniczną karpaty@schroniska-pttk.com.pl.

 

 

Nowy Sącz, listopad 2018 roku                                   PTTK „Karpaty” Sp. z o.o.

 


 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl